Achiziție directă

Prin prezentul anunț primăria comunei Cehal solicită potențialilor ofertanți, oferta pentru atribuirea directă a contractului de lucrări având ca și obiect de reabilitare dispensar medical în cadrul proiectului ”REABILITARE ȘI DOTARE DISPENSAR MEDICAL ÎN LOCALITATEA CEHĂLUȚ, COMUNA CEHAL, JUDEȚUL SATU MARE”